Blog

Transport ponadgabarytowy – czego dotyczy i jak go zaplanować?

Przewóz ładunków nienormatywnych jest regulowany prawnie. Ze względu na duże i niestandardowe rozmiary podlega rygorystycznym warunkom, które spełnić trzeba nie tylko poprzez przystosowanie towaru do przesyłki drogą wodna lub lądową, ale również zaplanowanie całego procesu. Co należy wziąć pod uwagę? Przede wszystkim wskazane przez prawo wartości dotyczące długości, wysokości, szerokości oraz masy ładunku, a także działania logistyczne mające na celu bezpieczny i zgodny z prawem transport.

Prawo a transport ponadgabarytowy

Dopuszczalne wymiary ładunku nienormatywnego, a także logistyka i organizacja jego transportu określane są przez Ustawę o transporcie drogowym, a także Prawo o ruchu drogowym. Wskazują one między innymi, że zestaw pojazdów transportowych nie może przekraczać:

– 40 t masy całkowitej

– 2,55 m szerokości

– 4 m wysokości

– 16,5 m długości w przypadku ciągnika siodłowego z naczepą oraz 18,7 m długości dla ciężarówki z naczepą.

Ponadto prawo zabrania przewożenia kilku ładunków ponadgabarytowych przez jeden zestaw pojazdów, nawet jeśli ich parametry mieściłyby się w normach wskazanych w ustawie.

Transport ponadgabarytowy obejmuje przewóz:

– Maszyn rolniczych

– Zbiorników

– Lini produkcyjnych

– Urządzeń przemysłowych

– Konstrukcji stalowych

– Elektrowni wiatrowych

– Ciężkiego sprzętu górniczego, drogowego i budowlanego

– Elementów infrastruktury.

O planowaniu transportu gabarytowego słów kilka

Przewóz ładunków nienormatywnych jest trudny nie tylko poz względem technicznym, ale również prawnym – ilość warunków do spełnienia jest tak duża, że jednym z najlepszych rozwiązań jest zatrudnienie firmy spedycyjnej, doskonale znającej przepisy prawa. Plan transportu gabarytowego powinien rozwiązywać wszystkie możliwe problemy, jakie mogą pojawić się w trakcie. Konieczne jest zorganizowanie odpowiedniego zestawu pojazdów oraz zadbanie o wyposażenie, które ułatwi załadunek. Nie bez znaczenia jest również zaplanowanie trasy przewozu

Tunele, ronda oraz wąskie ulice nie sprzyjają transportowi gabarytowemu. Przy planowaniu trasy warto również zwrócić uwagę na czas przejazdu. Na transport ładunków gabarytowych i niestandardowych wydawane są specjalne zezwolenia. Są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem transportu. Podobnie, jak ubezpieczenia, które warto mieć, by chronić się przed konsekwencjami jakichkolwiek trudności spotkanych na drodze.

Kategorie