Blog

Czym jest UDT i jakie uprawnienia posiada ta instytucja?

Urząd Dozoru Technicznego to instytucja państwowa powołana do eksploatacji, obsługi, rejestracji oraz sprawowania szeroko pojętego nadzoru nad urządzeniami i maszynami. Które to w różny sposób mogą stwarzać niebezpieczeństwo i zagrożenie. W dzisiejszym artykule opowiemy, jakie uprawnienia posiada UDT, co podlega jej nadzorowi oraz jak zdobyć uprawnienia, by móc posługiwać się sprzętami, nad którymi czuwa.

UDT – instytucja o szerokim zakresie kompetencji

Urząd Dozoru Technicznego jest instytucją, która działa na wielu płaszczyznach. Do jej zadań należy nie tylko sprawowanie nadzoru nad instalacjami technicznymi i urządzeniami, które prawnie podlegają dozorowi, ale również zajmuje się wydawaniem certyfikatów i prowadzeniem szkoleń, dzięki którym uczestnicy zdobywają uprawnienia niezbędne do obsługi tych maszyn. W skład tych działalności wchodzą:

Akademia UDT – zajmująca się szkoleniami

UDT-CERT – wydająca certyfikaty.

Według art. 37 ustawy o dozorze technicznym do obowiązków Urzędu Dozoru Technicznego należą: ewidencjonowanie oddanych do użytku urządzeń technicznych, które podlegają dozorowi technicznemu. Wydawanie decyzji dotyczących wykonywania dozoru technicznego. Nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów zarówno o dozorze technicznym, jak i przepisów bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych. Sprawowanie dozoru technicznego nad urządzeniami, które mu podlegają (są wskazane w ustawie). Podnoszenie kwalifikacji zawodowych zarówno producentów urządzeń technicznych, jak i osób, które je użytkują. Sprawdzanie i kontrolowanie kwalifikacji producentów urządzeń technicznych, a także firm, które świadczą usługi z zakresu modernizacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń technicznych.

Uprawnienia UDT – jak je zdobyć?

Otrzymanie uprawnień do korzystania z urządzeń technicznych podlegających nadzorowi wiąże się z posiadaniem wiedzy na temat ich obsługi i eksploatacji. Kwalifikacje sprawdzane są na podstawie oceny wiedzy w formie egzaminu.

Wcześniej należy złożyć wniosek o sprawdzenie kwalifikacji. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia wydawane przez UDT mają formę plastikowych kart. Licencja wysyłana jest pocztą.

Kategorie