Blog

Bezpieczna praca operatora dźwigu. O czym należy pamiętać?

Praca na dźwigu jest wyjątkowo niebezpieczna. Liczą się przede wszystkim wysokie zdolności manualne i orientacja przestrzenna. Aby użytkowanie dźwigów było bezpieczne stworzono zasady, których musi bezwzględnie przestrzegać każdy operator dźwigu. 

Bezwzględne zasady bezpieczeństwa

Na początku tego roku wyszło najnowsze rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybko montujących. Ze względu na to, że praca operatora wykonywana jest w szczególnie trudnych warunkach, jest on narażony na znaczne obciążenia fizyczne i psychiczne. Tego rodzaju zajęcie stwarza niebezpieczeństwo zmiennych warunków atmosferycznych, nadmiernego hałasu i wibracji, a także szkodliwy wpływ czynników chemicznych. Do najważniejszych przepisów, które zaczęły obejmować od tego roku, należą między innymi: obowiązek wyposażenia kabiny żurawia w urządzenie umożliwiające odczytanie wartości temperatury w kabinie,­ urządzenie umożliwiające odczytanie prędkości wiatru na wysokości wysięgnika żurawia,­  urządzenia komunikacyjne umożliwiające operatorowi łączność z sygnalistą oraz zapewnienie odpowiedniego oświetlenia na terenie pracy dźwigu.

 

Jakie prac nie można wykonywać?

Bezwzględnie zabronione jest przenoszenie ładunku spoza i na teren pracy żurawia, bez wcześniejszego oznaczenia i zabezpieczenia tego terenu przed dostępem osób nieupoważnionych. Brak takiego oznakowania niesie ze sobą zagrożenie dla życia lub zdrowia osób trzecich. Zakazane jest również obsługiwanie żurawia przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s. Również przy transportowaniu ładunków wielkowymiarowych oraz w innych przypadkach przy prędkości wiatru w porywach, która wynosi powyżej 15 m/s. Jest to oczywiście określone również w instrukcji, jaką dostarczył producent.

Należy również pamiętać, że przytrzymywanie zaczepionego ładunku przez hakowego dopuszczalne jest z zastosowaniem wyłącznie odpowiednich środków. Powinny one umożliwiać nadanie ładunkowi właściwego kierunku. Istnieje również obowiązek montażu windy lub też zapewnienie innej drogi dotarcia przy żurawiu. W nich kabina maszyny usytuowana jest na wysokości 80 m lub wyższej. Wszystkie te zasady zapewniają bezpieczne użytkowania maszyny, jaką jest dźwig budowlany.

Kategorie