Blog

Czym są żurawie przenośne?

Urządzenia transportu bliskiego umożliwiają bezpieczne i wydajne przemieszczenie różnego rodzaju ładunków. Maszyny te odznaczają się ograniczonym zasięgiem pracy i wymagają specjalistycznego nadzoru. Ich obsługa możliwa jest wyłącznie przez przeszkolonych operatorów. Do urządzeń tego rodzaju należą między innymi żurawie przenośne.

Żurawie przenośne – czym są?

Żurawie przenośne to wyjątkowo mobilne urządzenia. Dzięki odpowiedniej konstrukcji można je w stosunkowo prosty i szybki sposób przenosić z jednego podwozia na drugie. Zazwyczaj urządzenia te napędzane są pompą hydrauliczną, agregatowaną z podwozia pojazdu poprzez przystawkę odbioru mocy, podłączoną do wyjścia ze skrzyni biegów. Żurawie te posiadają podstawę, czasem nazywaną też bazą, w której umieszczona jest kolumna obrotowa. Element ten połączony jest z wysięgnikiem składającym się z jednego lub dwóch ramion połączonych przegubowo i poruszanych za pomocą siłowników hydraulicznych. Z drugiego ramienia wysięgnika mogą być wysuwane teleskopowo dodatkowe człony zwiększające wysięg żurawia.

Podział żurawi przenośnych

Maszyny w postaci żurawi przenośnych można podzielić ze względu na cechy konstrukcyjne oraz prace, które można nimi wykonać. Są to żurawie: ogólnego przeznaczenia, żurawie leśne oraz przemysłowe, które wykorzystuje się głównie do załadunku i rozładunku drewna. Opisywane żurawie różnią się nie tylko ze względu na konstrukcję, ale także poprzez założoną przy projektowaniu liczbę serii prac. Biorą pod uwagę udźwig, żurawie dzielą się na trzy grupy: małe, średnie i duże. W podziale nie jest istotny udźwig, ale wartość maksymalnego momentu udźwigu wyrażonego w tonometrach ™. Zgodnie z prawem, urządzenia te podlegają dozorowi technicznemu, wydanym na podstawie ustawy z 21 grudnia 2000 roku.

Eksploatacja żurawi

To oczywiste, że podczas każdej pracy dźwigu wymagane jest bezwzględne zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa. Aby to było możliwe, niezbędne jest posiadania instrukcji książkowej danej maszyny oraz stosowania się do jej wytycznych związanych z prawidłowym użytkowaniem dźwigu. Należy przede wszystkim wiedzieć, że z żurawiem pracować mogą jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Operator może wykonywać jedynie te prace obsługowe, które są opisane w instrukcji. Nigdy nie należy używać żurawi przy silnym wietrze lub podczas burzy. Zabroniona jest również praca w warunkach ograniczonej widoczności.

Trzeba również bezwzględnie pamiętać o regularnej konserwacji maszyny, gdyż zwiększa to nie tylko bezpieczeństwo użytkowania, ale także wydłuża czas eksploatacji dźwigu. Powyższe wskazówki dotyczące prawidłowego wykorzystywania maszyn transportu bliskiego dotyczą nie tylko żurawi przenośnych, ale także dźwigów innego rodzaju.

Kategorie