Blog

Dźwig hydrauliczny czy elektryczny? Poznaj różnice

Kwestia ta jest problematyczna zarówno dla projektantów, inwestorów, architektów, a przede wszystkim wykonawców budynków różnego rodzaju. Wybór odpowiedniego dźwigu nie jest prosty. Wynika to głównie z nieustannego rozwoju technicznego, a także stosowanych napędów elektrycznych i hydraulicznych. Przy wyborze dźwigu trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę pewne kryteria takie jak prędkość jazdy, a także udźwig, którym dana maszyna ma dysponować. Warto więc poznać różnice jakie dzielą popularny dźwig hydrauliczny i elektryczny.

Nowoczesne dźwigi elektryczne

Tego rodzaju maszyny skonstruowane są w sposób pozwalający na umieszczenie wewnątrz maszynowni – wciągarki i szafy sterowej. W przypadku gdy maszynownia znajduje się nad szybem, wówczas konstrukcja szybu musi przenieść ciężar tej maszynowni wraz z zespołem napędowym, a także ciężar kabiny z ładunkiem i ciężar przeciwwagi. W takim przypadku górną maszynownię umieszcza się zazwyczaj na piętrze technicznym. Należy tu zaznaczyć, że dźwig elektryczny posiada utrudnienia dla operatora takie jak dostęp do zespołu tylko tylko z dachu kabiny, co wymaga wejścia z zewnątrz lub z wewnątrz kabiny, brak możliwości kontroli wzrokowej pracującej wciągarki, a także lin i ogranicznika prędkości. Wadą jest tu z pewnością duży hałas pracującego zespołu napędowego maszyny.

Dźwigi hydrauliczne

W użytkowych dźwigach hydraulicznych zbiornik z pompą i zaworami czyli cały zespół zasilający z szafą sterową umieszcza się w maszynowni, z której do szybu doprowadzony jest przewód hydrauliczny połączony z siłownikami i wiązkami przewodów elektrycznych. Takie rozwiązanie pozwala na dowolne usytuowanie maszynowni nawet w odległości 20 m od szybu.

Zużycie energii w dźwigach elektrycznych i hydraulicznych

Głównym elementem, który w znaczny sposób wykorzystuje energię jest napęd dźwigu. Mniejszą ilość zużywa oświetlenie i napęd drzwi. W nowoczesnych dźwigach elektrycznych stosuje się obecnie coraz to bardziej sprawne reduktory takie jak np. reduktory planetarne.  Silniki dwubiegowe zastępuje się sprawniejszymi silnikami jednobiegowymi z regulatorem częstotliwościowym.

Wybierając dźwig do danej pracy budowlanej należy przede wszystkim wziąć pod uwagę ekonomiczne kwestie tego rozwiązania. Na to składają się koszty: konserwacji, części zamiennych takich jak zespoły napędowe, sterowe, a także części drzwi. Odpowiadając więc na tytułowe pytanie, wybór dźwigu możliwy jest po dokonaniu analizy technicznej i wszystkich pobocznych kosztów.

Kategorie